Partnerzy
Szkolenie: 3 marca 2017 r., 10:00 - 16:00 Jupiter Centrum, Warszawa Towarowa 22

Praktyczne problemy ochrony danych osobowych
w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Szkolenie prowadzi były Inspektor GIODO
Do zakończenia zapisów na szkolenie pozostało już tylko:

W trakcie szkolenia dowiesz się:

Jakie są uprawnienia jednostek samorządowych do pozyskiwania dokumentów (rada nadzorcza, rady osiedli, rady domów)
Na jakich zasadach udostępniamy dane podmiotom zewnętrznym, np. urzędowi gminy/miasta, komornikowi, urzędowi skarbowemu, ops, dostawcy mediów, ubezpieczycielom
Sposoby publikacji dokumentów zawierających dane osobowe (wnioski na walne, protokoły z posiedzeń organów, protokoły lustracyjne etc.)
Prawa i ograniczenia członków spółdzielni w kontekście ochrony danych osobowych - jakie dokumenty należy przekazać/udostępnić członkowi spółdzielni, a jakich nie wolno.
Komu, kiedy i jakie dane można udostępnić i w jaki sposób (dostawcy mediów, ZGN'y, etc.) - studium przypadku
Czy i na jakich warunkach Rada Nadzorcza, Osiedla, Domu może żądać udostępnienia danych
Czy publikowane wnioski na walne powinny zawierać adresy wnioskodawców
Szkolenie w cenie 650 zł + VAT
Wypełnij poniższy formularz i zapisz się na szkolenie

Tematy szkolenia

kliknij na strzałkę i dowiedz się więcej

Wybrane zagadnienia szczegółowe

 • Jakie dane pozyskiwać na etapie przyjmowania członka?
 • Postępowanie z dokumentacją i danymi w wersji elektronicznej po ustaniu członkostwa.
 • Postępowanie z danymi po zmianie formy posiadania lokalu, np. z lokatorskiej na własnościowe.
 • Jakie dane osobowe mogą przetwarzać rady spółdzielni (nadzorcza, osiedla, domu)?
 • Rada Osiedla - uprawnienia administracji i odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych. Przeznaczenie i typy danych przechowywanych w osiedlach i zarządzie. Wyjaśnienie specyfiki postępowania jeśli osiedle jest odrębną jednostką budżetową.
 • Uprawnienia i odpowiedzialność działów członkowskich, czynszów, windykacji, eksploatacji, gospodarzy domów.
 • Podział uprawnień i korelacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami, np. członkowskim i finansowo-księgowym
 • Organizacyjna forma wymiany danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi spółdzielni. Procedura i sposób odnotowywania udostępniania danych.
 • Rady Spółdzielni – uprawnienia i sposób udzielania informacji o charakterze osobowym do Rad Spółdzielni - Nadzorczej, Osiedla, Domu, np. o zadłużeniach mieszkańców.
 • Jakim podmiotom i na jakich zasadach można udostępniać dane osobowe, np. urzędom gmin, dostawcom mediów, bankom, poszkodowanym przez członków spółdzielni, spadkobiercom?
 • Prawidłowy sposób prowadzenia dokumentacji w rejestrze udostępnień.
 • Jakie informacje powinien zawierać wniosek o udostepnienie danych osobowych ze zbiorów spółdzielni, np. czy wniosek o windykację może wnosić o podanie danych osób poddawanych windykacji?
 • Zakres danych osobowych, do których dostęp mają członkowie spółdzielni. Jakie dane możemy ujawnić „od ręki”.
 • Sposoby publikacji informacji wymaganych prawem, np. strona www, wykładanie wniosków przed walnym, publikacje na tablicach ogłoszeń, wewnętrznych gazetkach spółdzielczych.
 • Czy sprawozdania z posiedzeń organów Spółdzielni, zawierające dane osobowe można publikować na stronie internetowej?
 • W jaki sposób upubliczniać dane sygnatariuszy wniosków lokatorskich na walne zgromadzenie?
 • Na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy z firmą informatyczną, której przekazujemy bazy danych?
 • Firma zewnętrzna jako gospodarz domu - roznoszenie korespondencji i inne zadania związane z przetwarzaniem danych
*/

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują w spółdzielniach mieszkaniowych na danych osobowych. Pracownicy biura zarządu oraz administracji.

Data i miejsce szkolenia

 • 03.03.2017 r. godz. 10:00 - 16:00, Warszawa ul. Towarowa 22, Jupiter Centrum, Sala “URAN” nr 4, II piętro

Zobacz mapę

Czas trwania

1 dzien (6,5 godziny)

Cena

Cena: 650 zł + VAT

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w warsztatach,
 • materiały szkoleniowe,
 • udzielenie uczestnikom odpowiedzi na pytania merytoryczne, nie tylko na szkoleniu, ale również do 3 dni po jego zakończeniu (via e-mail),
 • atrakcyjne rabaty na inne usługi - sporządzanie dokumentacji, audyt, abi, pogotowie GIODO, pomoc po kontroli.

Prowadzący

 • Rafał Mierzwa, cały czas aktywny inspektor GIODO. Od 10 lat kontroluje instytucje państwowe i samorządowe, a także firmy prywatne. Dysponuje niezmierzoną praktyczną wiedzą na temat ochrony danych, która z racji wykonywanego przez Pana Inspektora zawodu jest wiernym odbiciem aktualnie obowiązującego stanowiska instytucji kontrolnej.
 • Adam Myziak, inspektor GIODO w latach 2000-2010. Ma na swoim koncie blisko 400 kontroli przeprowadzonych w wielu segmentach runku, w tym również w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Administrator bezpieczeństwa informacji w spółdzielniach mieszkaniowych. Doświadczenie zawodowe czyni z niego jednego z najlepszych praktyków w obszarze ochrony danych osobowych. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce.

Miejsce szkolenia